МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

Розділ I. Основні поняття, завдання та методи медичної психології

 

1. Вступ до медичної психології. Основні поняття медичної психології

    1.1. Предмет та завдання медичної психології

           1.1.1. Поняття та предмет медичної психології

           1.1.2. Основні завдання медичної психології

           1.1.3. Медична психологія як комплексна наукова дисципліна.

                     Медична психологія в системі наук

           1.1.4. Медична психологія і психотерапія

    1.2. Методи дослідження особистості

          1.2.1. Генетико-моделюючий метод

 1.2.2. Метод спостереження

·        Основні вимоги і процедура проведення спостереження

·        Види спостереження та специфіка його реалізації

 1.2.3.         Анкетні методи

·        Зміст та складові частини анкети як методу медико-психологічного дослідження

 1.2.4. Психодіагностичне дослідження

1.2.4.1. Завдання та функції психодіагностичного дослідження

1.2.4.2. Основи і вимоги та умови використання тестів як        засобів дослідження

          1.2.5. Експериментальні методи

                   1.2.5.1. Побудова експерименту та етапи його реалізації

1.2.5.2. Види експерименту

 

Розділ 2. Особистість та медична психологія

 

2.1. Особистість як центральна проблема медичної психології.  Психологія особистості 

        2.1.1. Поняття особистості у психології

        2.1.2. Змістовні ознаки особистості

2.2. Теорії особистості

2.3. Онтогенез особистості

2.4. Розвиток особистості – розгортання чи новоутворення?

2.5. Особливості існування нужди у підлітковому віці

2.6. Нужда – рушійна сила розвитку особистості

2.7. Прогнозування розвитку особистості. Життєвий шлях людини

2.8. Структура особистості

2.9. Внутрішній світ

       2.9.1. Переживання

       2.9.2. Джерела активності особистості

      2.9.3. Характер

      2.9.4. Психічні стани

      2.9.5. Біопсихічна підструктура

      2.9.6. Досвід

      2.9.7. Пізнавальна сфера особистості

      2.9.8. Спрямованість

      2.9.9. Здібності

      2.9.10. Психологічне здоров’я особистості

      2.9.11. Існування

 

 

Розділ 3. Психічні та соматичні розлади особистості

3.1. Здоров‘я як системне поняття

3.1.1.  Клінічні аспекти психологічної та медичної норми і патології

3.1.2.  Психічні та соматичні розлади як основні об’єкти дослідження медичної психології

 

3.2. Соціально-психологічні чинники захворювань

        3.2.1. Вплив психічної травми на формування та особливості перебігу психопатологічних змін особистості

        3.2.2. Поняття життєвої кризи. Вікові кризи

        3.2.3. Стрес як причина захворювання

                 3.2.3.1. Поняття та види стресу

                  3.2.3.2. Пов’язані зі стресом та дисоціативні розлади

·              Гостра реакція на стрес

·              Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)

·              Дисоціативні (конверсійні) розлади

   - Дисоціативна амнезія

   - Дисоціативна фуга

   - Дисоціативний ступор

   - Транси і стани одержимості

   - Дисоціативні розлади моторики

   - Дисоціативні судоми

   - Дисоціативна амнезія і втрата чуттєвого сприймання

   - Інші дисоціативні розлади: синдром Ґанзера, розлади множинної особистості

 

3.3. Психологічні особливості соматичних захворювань особистості

       3.3.1. Внутрішньоособистісний конфлікт як причина виникнення соматичний захворювань

                3.3.2. Психологічні особливості соматичних захворювань особистості

·              Вплив хвороби на психіку людини

·              Психічні порушення при соматичних захворюваннях

·              Непсихотичні розлади психіки у соматичних хворих

3.3.3.  Внутрішня картина хвороби

       3.3.4. Основні принципи психологічного аналізу змін психіки у соматичних хворих

       3.3.5. Формування невротичних реакцій у соматичних хворих

       3.3.6. Нозогенії (психогенні реакції) при соматичних захворюваннях

 

3.4. Психосоматичний підхід у медичній психології

      3.4.1. Поняття психосоматичного розладу

                3.4.2. Класифікація психосоматичних розладів

              3.4.3. Схема психосоматичних співвідношень

                 3.4.4. Етіологія і патогенез психосоматичних розладів

                 3.4.5. Особистісні особливості психосоматичного пацієнта

 

3.5. Психологічні та патопсихологічні особливості в клінічній практиці

       3.5.1. психологічні складові хірургії

                   3.5.1.1. Психологічні особливості особистості пацієнтів хірургічного стаціонару

                  3.5.1.2. Емоція страху у хірургічних хворих

                  3.5.1.3. Післяопераційна тривога

                  3.5.1.4. Больовий синдром

       3.5.2. психологічні складові акушерства і гінекології

                 3.5.2.1. Психологічні особливості вагітних жінок

3.5.2.2. Психологічні аспекти пологів та післяпологового періоду

3.5.2.3. Післяпологові психічні розлади

3.5.2.4. Психологічні особливості жінок, хворих на гінекологічні захворювання

3.5.2.5. Психогенна дисменорея і передменструальний синдром

3.5.2.6. Менархе і первинна аменорея

3.5.2.7. Психогенна аменорея

3.5.2.8. Клімакс

                              3.5.2.9. Хірургічні втручання у гінекології

3.5.2.10. Функціональні розлади овуляції

3.5.2.11. Аборт і передчасні пологи

3.5.2.12. Синдром хибної вагітності

3.5.2.13. Психогенні геніталгії та парестезії

        3.5.3. Психологічні складові педіатрії

3.5.3.1. Захворювання органів травлення

3.5.3.2. шкірні прояви

3.5.3.3. Розлади серцево-судинної системи

3.5.3.4. Респіраторні порушення

  3.5.3.5. поведінкові та емоційні розлади:

·                 Гіперкінетичний розлад

·                 Розлади поведінки

·                    Емоційні розлади з початком, специфічним для дитячого віку

·                 Елективний аутизм

·                 Тикозні розлади

·                    інших емоційних розладів і розладів поведінки, що переважно починаються у дитячому і підлітковому віці

·                 патологічні звичні дії

              3.5.4. Психологічні складові терапії

              3.5.4.1. Психосоматичні розлади серцево-судинної системи

·        Судинна дистонія

·        Психогенна артеріальна гіпотензія

·        Психогенна артеріальна гіпертензія

·        Психогенна ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда

             3.5.4.2. Психосоматичні розлади органів дихання

·        Психогенна задишка

·        Невротична бронхіальна астма

              3.5.4.3. Психосоматичні розлади органів травлення

·        Виразка дванадцятипалої кишки та шлунку

·        Синдром подразнення товстої кишки

·        Розлади харчової поведінки:

- Нервова анорексія

- Нервова булімія

      3.5.5. Психологічні складові дерматології

3.6. Психічні розлади

       3.6.1. Критерії психічного здоров’я

       3.6.2. Класифікація і діагностика психічних розладів

       3.6.3. Поняття психічних розладів у психології

                  3.6.4. Соматоформні розлади

·                        Соматизований розлад

·                        Недиференційований соматоформний розлад

·                        Іпохондричний розлад

·                        Соматоформна вегетативна дисфункція

·                        Хронічний соматоформний больовий розлад

       3.6.5. Етіологія і патогенез невротичних та соматоформних розладів

       3.6.6. Невротичні розлади

·  Неврози

·  Тривожно-фобійні розлади

·  Агорафобія

·  Соціальні фобії

·  Специфічні (ізольовані) фобії

·  Панічний розлад

·  Генералізований тривожний розлад

·  Обсесивно-компульсивний розлад

·  Переважно нав’язливі думки або роздуми

·  Неврастенія

                 3.6.7. Афективні розлади настрою

·        Гіпоманія

·        Манія без психотичних симптомів

·        Манія з психотичними симптомам

·        Біполярний афективний розлад

·        Депресивний епізод

·        Легкий депресивний епізод

·        Помірний депресивний епізод

·        Важкий депресивний епізод без психотичних симптомів

·        Важкий депресивний епізод з психотичними симптомами

·        Рекурентний депресивний розлад

·        Хронічні (афективні) розлади настрою

·        Циклотимія

·        Дистимія

               3.6.8. Статеві (сексуальні) дисфункції

·        Відсутність або втрата статевого потягу

·        Сексуальна відраза (сексуальна аверсія) і відсутність сексуального задоволення

·        Статеві дисфункції у жінок

   - Оргазмічна дисфункція

   - Вагінізм неорганічного походження

   - Диспарейнія неорганічного походження

·        Статеві дисфункції у чоловіків

- Відсутність генітальної реакції

- Еректильні розлади

- Передчасна еяколяція

- Загальмований (ретардований) оргазм і еякуляція

·        синдром очікування сексуальної невдачі

·        Обстеження хворих з статевими дисфункціями

            3.6.9. Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих

·        Розлади статевої ідентифікації

- Транссексуалізм

- Трансвестизм подвійної ролі

·        Парафілії

·        Розлади сексуальної переваги

- Фетишизм

- Фетишистський трансвестизм

- Вуаєризм

- Педофілія

- Садомазохізм

- Інші розлади статевої переваги

·        Сексуальна аддикція

·        Інцест

·        Розлади звичок і потягів

- Патологічна схильність до азартних ігор

- Патологічні підпали

- Патологічні крадіжки

 

         Розділ 4. Психологія лікувальної взаємодії

4.1. Психологічні питання деонтологічного дискурсу

4.2. Деонтологічні засади психологічної та медичної діяльності

4.3. Етико-моральні чинники професійного й особистісного становлення лікаря-психолога

4.4. Лікар як особистість. Професійна придатність до медичної діяльності

4.5. Професійна деформація лікаря

4.6. Синдром емоційного вигорання у лікарів та психологів

4.7. Психологічні аспекти лікувальної діяльності

·        Особливості роботи медичного психолога у клініці загальної хірургії

·        Особливості роботи у клініці травматології та ортопедії

·        Особливості роботи у клініці онкології

·        Особливості роботи медичного психолога  у пологових будинках

·        Особливості роботи медичного психолога  у гінекологічному відділенні

·        Особливості роботи медичного психолога у педіатрії

·        Особливості роботи медичного психолога у клініці терапії

·        Особливості роботи медичного психолога у клініці дерматології

  4.8. Психологічні аспекти роботи медичного психолога

 

  Додатки

 

 
Повну версію книги можна купити! Звертайтеся до приймальні Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (м. Київ, вул. Паньківська, 2, другий поверх)Повернутися на головну сторінку