1. Такі прояви психічної діяльності людини, як збентеження, спокій, зацікавленість, схвильованість, байдужість належать до таких психічних явищ:

1)   психічних процесів;

2)   пізнавальних процесів;

3)   вольових процесів;

4)   психічних станів;

5)   психічних властивостей.

 

2. Яке твердження, з наведених нижче, відбиває матеріалістичне розуміння психіки?

1)   Психічна діяльність не залежить від зовнішніх причин.

2)   Психічна діяльність - властивість мозку.

3)   Психічна діяльність пізнавана тільки шляхом самоспостереження.

4)   Психічна діяльність - відображення об'єктивної дійсності.

 

3. В якому з наведених варіантів усі перелічені явища являють собою неорганічне відображення?

1)   Відображення у дзеркалі, розширення тіл при збільшенні температури, розрізнення кольорів.

2)   Руйнування скель під впливом води, вітру, коливань температури; зменшення тіл при зменшенні температури; звуковий резонанс.

3)   Відображення берегів в озері, відлуння в горах, розкладення світла на спектр при його проходженні крізь призму, біль.

 

4. В якому з наведених варіантів усі перелічені явища являють собою психічне відображення?

1)   Обертання соняшника до сонця, відчуття холоду, здригання.

2)   Розрізнення кольорів, біль, страх перед екзаменами.

3)   Слиновиділення, відображення у дзеркалі, інстинкт самозбереження.

 

5. В якому з наведених варіантів усі перелічені явища є допсихічним відображенням?

1)   Гладка поверхня води відбиває світло, відчуття, почервоніння лакмусового паперу в кислоті.

2)   Подразливість, скорочення м'язів, виділення гормонів залозами внутрішньої секреції, збудження.

3)   Тропізми, гальмування, мислення, звуковий резонанс.

 

6. Якою стадією психічного відображення є відображення у формі окремих відчуттів?

1)   Перцептивна психіка.

2)   Елементарна сенсорна психіка.

3)   Інтелект.

 

7. Яке з наведених визначень умовного рефлексу є повним і правильним?

1)    Умовними рефлексами називаються реакції, за допомогою яких організм пристосовується до незмінних умов середовища.

2)    Умовним рефлексом називаються форми поведінки організму, що виробилися у процесі життя і забезпечують пристосування до незмінних умов середовища.

3)    Умовний рефлекс - це форма поведінки, що виробляється у процесі життя кожного індивіда, забезпечує динамічне пристосування до змінних умов середовища і має своєю фізіологічною основою тимчасовий нервовий зв'язок, що утворюється в мозку між двома осередками збудження при одноразовій дії умовного і безумовного подразників.

 

8. В якому з наведених варіантів перелічені всі характерні ознаки умовного рефлексу?

1)   Вроджений, змінний, забезпечує пристосування до змінних умов середовища.

2)   Набутий, постійний, забезпечує пристосування до незмінних умов середовища.

3)   Набутий, тимчасовий, забезпечує пристосування до змінних умов середовища.

4)   Набутий, тимчасовий, забезпечує пристосування до незмінних умов середовища.

 

9. В якому з наведених варіантів правильно вказані необхідні умови утворення умовних рефлексів?.

1)   Дія безумовного подразника передує дії індиферентного; кількість повторень; сила умовного подразника.

2)   Індиферентний подразник передує дії безумовного подразника; кількість повторень; сила безумовного і умовного подразників.

3)   Індиферентний подразник діє одночасно з безумовним; сила безумовного і умовного подразників; відсутність сторонніх подразників.

4)   Індиферентний подразник має більшу силу, ніж безумовний; звичність до лабораторної обстановки.

 

10. Якщо доторкнутися долоні немовляти пальцем або олівцем, воно міцно затисне її. Який вид рефлексу має місце в даному випадку?

1)   Умовний.

2)   Безумовний.

 

11. Представники якого напрямку в психології стверджують, що предметом психологічної науки є сукупність реакцій живих істот на біологічні та соціальні подразники, що виходять із середовища або самого організму.

1)   гештальтпсихологія.

2)   біхевіоризм.

 

12. Представники якого напрямку в психології стверджують, що предметом психологічної науки є психічні пізнавальні процеси?

1)   гештальтпсихологія.

2)   біхевіоризм.

3)   психоаналіз

4)   когнітивна психологія

5)   гуманістична психологія

 

13. Експериментальним є метод, коли дослідник:

1)   не втручається в поведінку піддослідного, але бажані відомості про його психічне життя отримує завдяки апаратурі;

2)   втручається в поведінку піддослідного, спонукаючи його відповісти на певні запитання;

3)   здійснює дослідження в умовах трудової діяльності, не втручаючись у перебіг подій;

4)   створює певні умови, що спонукають піддослідного до прояву певних властивостей психіки;

 

14. Серед перелічених положень виберіть те, що стосується і експериментальних, і не експериментальних методів психології:

1)   вивчаються об'єктивні причини та умови прояву певних психічних явищ;

2)   вивчається психіка людини у процесі трудової діяльності;

3)   створюються умови, що провокують появу певних психічних явищ;

4)   вивчення психічних проявів організується так, щоб здобуті знання не залежали від об'єктивних рис дослідника;

5)   дослідник не втручається в перебіг психічних процесів.

 

15. Одним з основних емпіричних методів дослідження психіки є:

1)   тестування;

2)   бесіда;

3)   анкетування;

4)   опитування;

5)   спостереження.

 

16. Спостереження як метод дослідження психіки - це:

1)   фіксація проявів психіки в поведінці на базі їх безпосереднього, навмисного і цілеспрямованого сприймання;

2)   цілеспрямована організація дослідником ситуації дослідження психіки, що дає змогу виявити причини певних проявів психіки;

3)   відображення у свідомості дослідника психічних властивостей піддослідного;

4)   формування перцептивного образу, що виникає у дослідника під час його взаємодії з піддослідним;

5)   сприймання дослідником поведінки досліджуваного без наперед поставленої мети.

 

17. Психічне відображення - це:

1)   ідеальні образи предметів і явищ об'єктивної дійсності у свідомості людини, психічні процеси, що здійснюють сигнальну функцію і активно впливають на середовище;

2)   фотографія навколишньої дійсності, виразних рухів, виразів обличчя, в яких виявляються психічні стани людини;

3)   суб’єктивний образ об’єктивного світу;

4)   образи явищ і предметів, що виникають у свідомості людини тільки в момент їх безпосереднього впливу;

5)   рефлекторна діяльність людського організму.

 

18. Кількісні показники рівня розвитку окремих властивостей психіки виявляються методом:

1)   спостереження;

2)   бесіди;

3)   анкетування;

4)   тестування;

5)   опитування.

 

19. Мета анкетування - виявити:

1)   рівень інтелектуального розвитку піддослідного;

2)   біографічні дані, думки, ціннісні орієнтації, соціальні настанови піддослідного;

3)   об'єктивні причини виникнення певних психічних явищ;

4)   неусвідомлювані мотиви поведінки піддослідного;

5)   об'єктивне ставлення піддослідного до явищ і предметів дійсності та до самого себе.

 

20. Принцип детермінізму у вивченні психіки полягає в тому, що психіка:

1)   вивчається у процесі діяльності;

2)   визначається способом життя і змінюється зі зміною способу життя;

3)   вивчається у процесі розвитку;

4)   вивчається як результат активності індивіда у процесі відбиття дійсності;

5)   визначається як наслідок дії певних факторів.Повну версію книги можна придбати! Звертайтеся до приймальні Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (м. Київ, вул. Паньківська, 2, другий поверх)Повернутися на головну сторінку